top of page

סדנאות לגיבוש חזון ואסטרטגיה

קפיצת מדרגה לפיתוח עירוני בעיר צפת

על הסדנא

מרכז קפיצת מדרגה פיתח מתודולוגיה ייחודית לגיבוש חזון ואסטרטגיה לקפיצת מדרגה עירונית ואזורית. התהליך כולל מחקר מהארץ ומהעולם בסוגיות בוערות בעירוניות ובפיתוח כלכלי חברתי, בנוסף לשיתוף כלל השחקנים שיהיו מעורבים במימוש החזון. 

התהליך כולל מיפוי אתגרים, זיהוי הזדמנויות ייחודיות, גיבוש תמונת עתיד ואסטרטגיה למימושה, רתימת שותפים ומיזמים אסטרטגים ומטרתו יצירת מפת דרכים הכוללת: 

  • חזון- לאן רוצים להגיע? מה תמונת העתיד? 

  • השליחות- מה תפקידם של האנשים בחדר ביחס לחזון? 

  • אסטרטגיה- העקרונות שיאפשרו לסייע בגישור בין המצב הקיים לבין החזון והשליחות.

  •  מבנה פעולה ופרויקטים הנגזרים מתוך כל אלו.

למי מיועדת סדנת גיבוש חזון ואסטרטגיה?

הסדנא מיועדת לארגונים, חברות עירוניות, מוסדות קהילה, מוסדות ציבור, רשויות מקומיות וארגונים עסקיים שעבודתם תורמת לפיתוח הכלכלי והחברתי בעיר או באזור בו הם נמצאים.

בין שותפינו

 

בשמונה השנים האחרונות, צוות ראות הוביל עשרות תהליכי יעוץ, אסטרטגיה והטמעה בשטח יחד עם רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, ארגונים יהודים בינלאומיים, יזמים חברתיים, ארגונים חוץ ממשלתיים, לרבות המגזר העסקי.

רשימה חלקית של שותפינו כוללת: עיריית צפת, עיריית קריית מלאכי, חברת אתרים של תל אביב יפו, מנהלת עיר עולם בעיריית תל אביב יפו, מונא- מרחב קהילתי טכנולוגי, יחידות הנוער של המנהלים הקהילתיים בירושלים, פורום מנהלי המחוזות של משרד הפנים ואחרים.  

דוגמאות לסדנאות גיבוש חזון ואסטרטגיה

bottom of page