top of page

ליווי תהליכים אסטרטגיים

מועדון קפיצת מדרגה בגליל המערבי, פיתוח אזורי ותכנון אסטרטגי

למי מיועד ליווי תהליך אסטרטגי?​

התהליך מתאים לרשויות מקומיות, גופי ממשלה, אשכולי רשויות, מוסדות קהילתיים, מוסדות ציבור, התארגנויות אזרחיות וולנטריות, גופים פילתרופיים וכל שעבודתם תורמת לפיתוח הכלכלי והחברתי בעיר או באזור בו הם נמצאים.

תכנון אסטרטגי לקידום קפיצת המדרגה​

מרכז קפיצת מדרגה פיתח מתודולוגיה ייחודית שמשלבת תוכן ומומחיות בתהליכי תכנון אסטרטגי עירוני, אזורי וקהילתי, לצד ניסיון עשיר בתהליכי רתימה ויצירת השפעה שמהווים חלק אינטגראלי מתהליך התכנון.

 

מטרת התהליך הינו גיבוש וכתיבה של תכנית אסטרטגית לפיתוח עירוני או אזורי, הכוללת זיהוי אתגרים, מנועי צמיחה ייחודיים, מגמות עולמיות רלוונטיות וגיבוש אסטרטגיה לפיתוח כלכלי חברתי. 

תהליך העבודה כולל ראיונות בשטח ועם מומחים ואנשי מקצוע, מחקר של מקרי בוחן מהארץ ומהעולם ועבודה צמודה בד בבד עם מבקש התהליך. כל זאת, לצד מיסוד גוף/פונקציה מקומית שתהיה אמונה על הטמעת התכנית האסטרטגית. 

בין שותפינו

 

בקריית מלאכי פעלנו יחד עם העירייה, גזית גלוב וארגון מעוז לגיוס, הכשרה וליווי של יועצת אסטרטגית לעירייה. 

בגליל המערבי פעלנו לכתיבת תכנית אסטרטגית בשיתוף  התארגנות אזרחית- 'רוח הגליל'.

בנגב המערבי אנו פועלים יחד עם אשכול הרשויות לגיבוש קבוצת מובילים שתקח חלק בתהליך התכנון והמימוש של התכנית האסטרטגית. 

דוגמאות לליווי תהליכים אסטרטגיים

bottom of page