קורס שיתוף ציבור במרכז לעירוניות בת ים

חשיבה עירונית חדשה המרכז לעירוניות בת ים הוא מרכז חשיבה ומחקר, המתמקד ביצירת שיח חדש בתחום העירוניות בישראל. המרכז פועל לקידום הדיון בעירוניות ברוח המגוון וקולותיו השונים. המרכז מבקש לעורר תודעה אחרת, חדשנית. תודעה זו רואה בעירוניות פריזמה רחבה, המשקפת מכלול מגוון של נושאים ותחומים חברתיים: תרבות, חינוך, אחריות אזרחית, סביבה, מרחב ציבורי ושייכות לעיר. ביצירת רשת של שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים שונים, מעודד המרכז מחקר בתחומים שהוזנחו עד עתה. באמצעות דרבון חוקרי אקדמיה למחקרים יישומיים, הקמת קבוצות דיון שייצרו ניירות עמדה, ייסוד כנסים אקדמיים חדשניים והשתתפות בכנסים קיימים. העבודה התיאורטית מכוונת ליישום ולפעילות בערים בישראל ובשלטון המקומי והמרכזי, לרבות גופי התכנון. עוד מבקש המרכז להנגיש את העירוניות לקהל הרחב, לפתוח דיון ציבורי בשאלות הנוגעות לחיים העירוניים – לרחוב, לשכונות, למעורבות האזרחית, לאחריות על העיר, ולחשוף את הקהל הרחב לספרות בתחום העירוניות. חזון המרכז הוא חלק טבעי מהשקפת העולם הייחודית של בת-ים, הדוגלת בהעצמת האזרחות העירונית ובכינון יחסים דמוקרטיים ושיתופיים בין אזרחי העיר לבין הממשל העירוני., המרכז לעירוניות בת ים - בוגרי קורס שיתוף ציבור, המחזור הראשון

המרכז לעירוניות מקדם שיתוף ציבורנפתח המחזור השני של קורס "מנהלי שיתוף ציבור" מדובר בלימודי תעודה מטעם אוניברסיטת בר אילן, 48 שעות בששה ימי לימוד. בקורס יקבלו המשתתפים כלים לניתוח וללימוד של תהליכי השיתוף, יתנסו במודלים של שיתוף וינתחו מקרים תיאורטיים ומעשיים ממומחים בתחומים שונים באקדמיה ומבעלי תפקידים מנוסים, ירכשו מיומנויות וכלים לשיתוף ציבור אפקטיבי, יכירו מתודולוגיות לשיתוף ועוד. הקורס מציע גם הזדמנות להציג, להתייעץ ולשפר תהליך של שיתוף ציבור המתוכנן על ידי המשתתפים באמצעות שיח משותף עם מומחים ועם עמיתים. הרישום המוקדם למחזור השני של קורס "מנהלי שיתוף ציבור" מסתיים ב 12.2, הנרשמים במסגרת הרישום המוקדם זכאים ל5% הנחה.


הלימודים הם יוזמה של "אתוס ניהול" ו"המרכז לעירוניות בת-ים".


הפרטים המלאים בלינק הזה:

http://ethos.ravpage.co.il/information
, המרכז לעירוניות בת ים - בוגרי קורס שיתוף ציבור, המחזור הראשון
#בתים #שיתוףציבור #עירוניותמכלילה

המומלצים
חיפוש לפי
מידע חדש