top of page

קפיצת מדרגה מא'-ת'

מה הן קהילות חכמות ולמה מתכוונים כשאומרים נכס ייחודי? כמה מושגים מרכזיים בדרך לקפיצת מדרגה>> קפיצת מדרגה לאומית:

פיתוח מואץ שמביא לסגירת פערים באיכות החיים של תושבי המדינה בהשוואה למדינות מובילות. קפיצת מדרגה מחייבת שילוב בין צמיחה מהירה ומתמשכת שמביאה להגדלת העוגה (Growth Sustained), באופן המאפשר לכלל תושבי המדינה להשתתף באותה צמיחה ולהנות מפירותיה (Inclusiveness) תוך שמירה על המשאבים לטובת הדורות הבאים (Sustainability).


אשכול נגב מערבי

>> חזון ישראל 15:

חזון הקורא להפיכתה של ישראל לאחת מ-15 המדינות המובילות מבחינת איכות החיים של תושביהן. חזון זה מחייב קפיצת מדרגה לאומית באיכות החיים בישראל שתלויה, בין השאר, בעיצוב וביישום מדיניות פיתוח אזורית, ייחודית וגלובלית. יעד זה הפך ליעד פומבי של ממשלת ישראל במאי 2010.


>> צמיחה מכלילה:

צמיחה שמתרחשת באופן שמאפשר מתן הזדמנות הוגנת לכלל תושבי המדינה להשתתף בצמיחה וליהנות מפירותיה באמצעות צבירת הון מגוון, ומימושו. הכוונה היא בעיקר להון כלכלי (דירה או חיסכון פנסיוני), הון אנושי (השכלה, כישורים, נסיון חיים) והון חברתי (היכולת להפיק ערך ממיצוי קשרים חברתיים).


>> קפיצת מדרגה אזורית:

תשתית עירונית לקפיצת מדרגה הינה שיפור משמעותי בכל מרכיבי איכות החיים באזור – כלכלה, חברה וסביבה – כתוצאה ממימוש נכסי האזור, שהופכים את האיזור למושך עבור אנשים וחברות שרלוונטיים ל'סיפור האזורי'. קפיצת מדרגה כזו היא תוצאה של עיצוב ויישום מדיניות פיתוח אזורית ייחודית וגלובאלית שבאה לידי ביטוי בסיפור האזורי. עיצוב המוסדות הקהילתיים והמרחב הציבורי, כחממה המעודדת יזמות, קישוריות בין פרטים ובין קהילות; טיפוח תמהיל ההון החברתי, האנושי והכלכלי של התושבים, וביסוס יכולות ההתארגנות העירוניות באופן המאפשר חתירה ליעדים ארוכי טווח ומימושם.


>> קפיצת מדרגה מקומית:

פיתוח חברתי-כלכלי מואץ המושתת על בניית יכולות הסתגלות בשכונה, בעיר או באזור, המתבטאות במוסדות קהילתיים המשמשים כר לביטוי חיי קהילה, בקידום כלכלה תחרותית אך נטועה במקום, כאשר תהליכים אלו מונעים על ידי מנהיגות נבחרת, מקצועית ואזרחית, ומביאים לצמיחה מכלילה.


>> נכס ייחודי:

איכות מקומית – כלכלית, חברתית, גיאוגרפית, היסטורית או סביבתית – שאיננה ניידת, ועשויה להיות עוגן לאשכול ייחודי בקנה מידה לאומי ועולמי. לדוגמה, נכסים ייחודיים של מדינת ישראל הם הישגיה בהפרחת השממה, מערכת הביטחון, מערך החדשנות והקשר לעם היהודי.


>> אשכול כלכלי:

אשכול כלכלי הוא רשת צפופה של חברות ומוסדות במרחב גיאוגרפי מוגדר. האשכול מורכב מחברות ייצור, מספקי חומרי גלם, מספקי שירותים, מחברות בענפים קשורים וממוסדות ציבוריים (כמו מוסדות מחקר, הכשרה ותקינה). האשכול מייצר חוסן כלכלי בזכות צורתו הרשתית.

באשכול מתקיימים קשרים משלושה סוגים: (1) קשר אנכי - קשר בין ספק ליצרן במעלה שרשרת הייצור; (2) קשר אופקי - קשר בין יצרנים של מוצרים משלימים; (3) קשר מוסדי - קשר בין חברות למוסדות ציבוריים.

>> מדיניות פיתוח גלובלית:

מדיניות פיתוח שמתמקדת בזיהוי מגמות עולמיות חזקות וקבועות (כגון שינויי האקלים והתרחבות המדבריות), ובמיצוי הערך המוסף הייחודי שיש למדינה להציע בהקשר של מגמות אלה


>> אזור:

לתפיסתנו, אזור הוא מרחב גיאוגרפי שיש לו היגיון ברור מבחינה גיאוגרפית, היסטורית, דמוגרפית, כלכלית וגם מבחינת 'הסיפור האזורי' המתייחס לעתיד. היות והסיפור האזורי נקבע על בסיס שילוב של 'נכסים ייחודים', גבולותיו של אזור, הכולל על-פי רוב מספר של רשויות מקומיות, עשוי להשתנות.


>> קהילות חכמות:

קהילות חכמות משלבות חדשנות חברתית עם חדשנות טכנולוגית במרחב הקהילתי. קהילות חכמות הינן קהילות גיאוגרפיות אשר ממצות את הפוטנציאל הגלום בהן לשיפור ההון החברתי, האנושי והכלכלי של תושביהן. צפו בסרטון להרחבה:

>> פלטפורמה:

פלטפורמה היא מוסד ו/או סוכנות במרחב הציבורי בעלת נוכחות פיסית (מבנה, שטח, כוח אדם) ונגישות לכלל הציבור. הפלטפורמה היא מוקד להספקת שירותים, ומנוהלת תוך שיתוף פעולה בין האזרחים לבין הרשויות. לדוגמה, בית ספר המתנהל בהתאם לשיח בין ועד הורים להנהלה המקצועית הוא פלטפורמה

>> מפגש פלטפורמות:

שיתוף פעולה בין מספר פלטפורמות במרחב הציבורי לטובת שיפור איכות השירותים הציבוריים והעלאת איכות החיים של האזרחים.


>> איכות חיים:

אוסף המשתנים המתארים את רווחתו הכללית של האדם. לצד משתנים מדידים כגון רמת הכנסה לנפש, אשר מודדים את רמת החיים (standard of living), כולל המושג מרכיבים מופשטים, כגון מידת האושר, רמת החדשנות, וחופש כלכלי ופוליטי. איכות החיים במדינות שונות מוערכת על ידי מדדים בינלאומיים אחידים, אך בכל מדינה יש גם ממדים ייחודיים של איכות חיים.
#נכסיםיחודיים #מושגיםמרכזיים #חזוןישראל15

המומלצים
חיפוש לפי
מידע חדש
חיפוש לפי ישובים ותגיות
No tags yet.

לא נעביר את המייל שלך לאף אחד ונשלח לך עדכונים רק כשיש מידע חדש ומעניין.

עקבו אחרינו
  • פייסבוק - מרכז קפיצת מדרגה
  • גוגל פלוס - מרכז קפיצת מדרגה
  • יוטיוב - מרכז קפיצת מדרגה קבוצת ראות

אולי יעניין אותך גם?

bottom of page