קרית מלאכי: אתגרים והזדמנויות סביב השכונה החדשה

גיבוש אסטרטגיה לקפיצת מדרגה בקריית מלאכי

מרכז קפיצת מדרגה השלים לאחרונה מיזם בקריית מלאכי שמטרתו גיבוש חזון ואסטרטגיה לקידום קפיצת מדרגה בעיר.

המיזם הוא שותפות בין עיריית קריית מלאכי, ארגון מעוז, חברת גזית גלוב וקבוצת ראות, וכלל ביצוע של תהליך חשיבה אסטרטגית עם ראש העיר וצוותו.

התכנית האסטרטגית שגובשה תיתן מענה לאתגרים כמו פיתוח כלכלי סביב אזור התעשיה וחיבור בין השכונה החדשה שעתידה להבנות בעיר לבין שכונות העיר הישנות ומוסדות הקהילה והרווחה.

המיזם כלל גיוס של יועצת אסטרטגית לעיירה, אשר קיבלה הכשרה וליווי של מרכז קפיצת מדרגה. כיום, היועצת אמונה על הטמעת התכנית האסטרטגית בעיר וקידומה.

צוות ראות וצוות עיריית קריית מלאכי

#פרוייקטקפיצתמדרגה #התחדשותעירונית #קרייתמלאכי

המומלצים