top of page

הנגב המערבי: קידום טוב משותף במרחב האזורי

אשכול רשויות כמנוף לצמיחה כלכלית חברתית

בימים אלו עובד מרכז קפיצת מדרגה עם אשכול רשויות נגב מערבי בשותפות קרן נס, על גיבוש חזון ותכנית אסטרטגית אזורית שמטרתה פיתוח חברתי- כלכלי על בסיס מנועי צמיחה אזוריים.

האשכול הוקם כתאגיד אזורי, בבעלות תשע רשויות בנגב המערבי – מ.א אשכול, אופקים, מ.א בני שמעון, מ.א מרחבים, נתיבות, רהט, מ.א שדות נגב, שדרות ומ.א שער הנגב.

מטרת השותפות האזורית היא להביא לכדי ביטוי את יתרון הגודל והאזוריות בנגב המערבי; דרך התייעלות כלכלית, הרחבת הצע השירותים החברתיים, ביסוס קול אזורי ופיתוח ראייה אסטרטגית לקפיצת מדרגה אזורית.

מניעים קפיצת מדרגה

הפרוייקט בשיתוף מרכז קפיצת מדרגה, כולל בשלב הראשון, מחקר ופיתוח של תכנית אסטרטגית אזורית.

כמו כן, הוא כולל גיבוש והנחייה של קבוצת מובילים אזורית מבני המקום שתהיה אמונה על תכנון וקידום תהליך קפיצת המדרגה האזורית.

#נגבמערבי #גישהאזורית #אשכולרשויות #פרוייקטקפיצתמדרגה

המומלצים
חיפוש לפי
מידע חדש
חיפוש לפי ישובים ותגיות
No tags yet.

לא נעביר את המייל שלך לאף אחד ונשלח לך עדכונים רק כשיש מידע חדש ומעניין.

עקבו אחרינו
  • פייסבוק - מרכז קפיצת מדרגה
  • גוגל פלוס - מרכז קפיצת מדרגה
  • יוטיוב - מרכז קפיצת מדרגה קבוצת ראות

אולי יעניין אותך גם?

bottom of page