top of page

תהליכים מותאמים אישית 

קפיצת מדרגה היא תהליך מקומי ייחודי

קפיצת מדרגה היא תהליך מקומי ייחודי

קפיצת מדרגה היא תפיסה תאורטית שיש לתרגמה למציאות של כל שכונה, עיר או אזור.

על אף שהעקרונות דומים, הפעילות בשטח נראית אחרת ממקום למקום.

 

אנו מציעים תהליכים מותאמים אישית בהתאם לצרכי המקום ולבשלות הפוליטית והחברתית שלו.

 

נשמח להפגש ולבחון יחד מהו התהליך הנכון ביותר עבורכם!

bottom of page