top of page

הרצאות לקפיצת מדרגה

אירוע השקת מועדון קפיצת מדרגה בגליל המערבי, פיתוח חברתי כלכלי אזורי

ידע וכלים לפיתוח כלכלי חברתי

 

למרכז קפיצת מדרגה ידע רב בתחומי מומחיות שונים, ובינהם: פיתוח קהילתי, עירוני ואזורי.

 

הידע כולל תאוריה לצד מקרי בוחן ודוגמאות אקטואליות שרלוונטיות לעשייה היומיומית של כל מי שמקדם תהליכי פיתוח כלכלי חברתי. אנו מאמינים בהפצת הידע והעברתו לידי השחקנים שמקדמים תהליכים בשטח, ולכן נשמח  להרצות בפני קהלים שונים על קפיצת המדרגה.

למי מיועדות ההרצאות?

ההרצאות מתאימות לרשויות מקומיות, גופי ממשלה, אשכולי רשויות, מוסדות הכשרה, עובדי המגזר הציבורי, מוסדות קהילתיים, מוסדות ציבור, התארגנויות אזרחיות וולנטריות, גופים פילתרופיים וכל מי שעבודתם תורמת לפיתוח הכלכלי והחברתי בעיר או באזור בו הם נמצאים.

דוגמאות להרצאות קפיצת מדרגה לפיתוח חברתי כלכלי

bottom of page