top of page

 יזמות מקומית

היזמות היא זרז לקפיצת המדרגה ​

המרחב המקומי הוא בית גידול טבעי של מיזמים כלכליים וחברתיים.

מיזמים חברתיים,  לרוב מקודמים נוכח זיהוי של ואקום או חולשה מוסדית שמצריכה מענה מקומי.  בשל גמישותם של היזמים החברתיים יש בידם לספק מענים רלוונטים ומהירים לצרכי הקהילה בה הם פועלים.

מיזמים כלכליים, מהווים  בסיס לביסוס מנוע צמיחה כלכלי חסין ומשגשג וכלי מחבר בין הקהילה לכלכלה המקומית.

יזמות, הן חברתית והן כלכלית, היא מנוע מרכזי לקפיצת מדרגה, במיוחד כאשר היא מאורגנת סביב הנכסים והנטלים הייחודיים למקום. על כן, יש לפעול לטיפוחה וליצירת מרחב מקומי עשיר ביזמויות.

מודל קפיצת מדרגה לפיתוח חברתי כלכלי, פיתוח עירוני, פיתוח קהילתי, פיתוח אזורי

יזמות מקומית

bottom of page