top of page

הפרוייקטים 

מקדמים קפיצת מדרגה ברחבי הארץ 

מרכז קפיצת מדרגה מקדם מגוון פרוייקטים ברחבי הארץ בקרב ממשלה, רשויות מקומיות וארגוני מגזר שלישי.

לאורך השנים פותחה במרכז מתודולוגיה ייחודית לפיתוח חברתי כלכלי, הנשענת על מחקר תיאורטי לצד עשייה משמעותית בשטח. 

 

אנו מתמחים באיתור אתגרים והזדמנויות, גיבוש חזון מעודכן שהגשמתו תייצר בטחון ושגשוג, ופריטת החזון לכדי מודלים יישומיים וברי קיימא.

הפרוייקטים שאנו מקדמים משלבים מחקר ואסטרטגיה, עבודת שטח, תכניות להכשרת מנהיגות מקומית ועוד.

הפרוייקטים המובילים שלנו 

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page