top of page

השירותים

מרכז קפיצת מדרגה מעניק כלים מקצועיים העונים לצרכים הייחודים של ערים, אזורים וקהילות.

בואו להכיר את מגוון השירותים שלנו שילוו אתכם כל הדרך בתהליך של קפיצת מדרגה.

סדנאות גיבוש חזון ואסטרטגיה 

 

חזון ואסטרטגיה ברורים הם הבסיס והמצפן לכל ארגון. הסדנה עוסקת באמצעות מתודולוגיה ייחודית במיפוי אתגרים, הזדמנויות, גיבוש תמונת עתיד ואסטרטגיה למימוש קפיצת המדרגה. 

 

ליווי תהליכים אסטרטגיים

 

תהליך תכנון אסטרטגי כולל גיבוש וכתיבה של תכנית לפיתוח עירוני או אזורי, הכוללת זיהוי אתגרים, מנועי צמיחה ייחודיים, מגמות עולמיות רלוונטיות וגיבוש אסטרטגיה לפיתוח כלכלי חברתי. 

הרצאות קפיצת מדרגה

 

ההרצאות משלבות ידע תיאורטי על מודל קפיצת המדרגה לצד דוגמאות מהשטח בארץ ובעולם, ורלוונטיות לכל מי שמקדם פיתוח כלכלי חברתי, בקהילה, בעיר או באזור. 

הכשרות קפיצת מדרגה

 

ההכשרות מספקות כלים למימוש קפיצת המדרגה, בתחומי תכנון אסטרטגי, פיתוח עירוני, פיתוח קהילתי, ועיצוב תהליכי השפעה ציבורית ואפקטיבית.

תהליכים מותאמים אישית

 

קפיצת מדרגה היא תפיסה תאורטית שיש לתרגמה למציאות של כל שכונה, עיר או אזור. אנו מציעים תהליכים מותאמים אישית בהתאם לצרכי המקום.

bottom of page