top of page
קפיצת מדרגה בפריסה ארצית בפרויקטים של פיתוח כלכלי חברתי

נגב מערבי

קרית מלאכי

תל אביב

גליל מערבי

צפת

חיפה

ירושלים

גליל עליון

רוצה גם להיות על המפה?

אופקים

רהט

בת ים

קפיצת מדרגה היא תהליך של פיתוח כלכלי חברתי,

המוביל לשיפור משמעותי באיכות החיים של התושבים 

חיפה

אודות מרכז קפיצת מדרגה

מרכז קפיצת מדרגה מעניק שירותי הכשרה, ייעוץ, ליווי והטמעה של תהליכי פיתוח כלכלי חברתי עירוני ואיזורי.

אנו פועלים להפצת המומחיות הייחודית שצברנו במהלך 13 שנות מחקר ועבודה בשטח בשיתוף הממשלה, הרשויות המקומיות וארגוני המגזר השלישי.

:שותפה ראשית

רעיה שטראוס בן דרור

עיריית צפת מבין השותפים של מרכז קפיצת מדרגה
המודל
אודות
שותפים
הבלוג

שותפים לדרך

מרחב קהילתי

משגשג

יזמות מקומית

פיתוח כלכלי

מקומי

חדשנות ברשויות מקומיות

המודל

קפיצת מדרגה נוצרת משילוב של מדיניות נכונה, מגמות גלובליות ומקומיות, ומנהיגות מקומית חזקה. 

הבלוג

bottom of page